Gemeenten maken budget armoedebestrijding niet op

Meer dan de helft van de gemeenten maakt zijn budget voor armoedebestrijding niet op. Zij gebruiken het geld dat zij uit het gemeentefonds krijgen voor andere doeleinden.

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de FNV naar het gemeentelijk armoedebeleid. In 2000 hield 51 procent van de gemeenten geld over, een jaar eerder was dit 48 procent. De gemeente Weert bleek volgens het FNV het meest sociaal, de gemeenten Alphen-Chaam en Bergen op Zoom het minst.

Het onderzoek is niet representatief. Er deden 210 gemeenten mee, rond de 40 procent van het totaal. Sommige gemeenten weigerden mee te doen omdat ze vorig jaar slecht hadden gescoord.

,,Dat geeft aan dat het beeld dat naar voren komt rooskleuriger is dan de werkelijkheid'', zegt onderzoeker D. Kloosterboer. Bovendien onderzocht de FNV zoveel mogelijk grote gemeenten, die over het algemeen serieuzer werk maken van het armoedebeleid.

Gemeenten krijgen op basis van het aantal uitkeringsgerechtigden, de omvang van de gemeente en andere lokale omstandigheden geld uit het gemeentefonds. De FNV onderzocht niet hoeveel geld zij overhielden. De gemeenten verweerden zich tegenover de vakbond met het argument dat het aantal uitkeringsgerechtigden is gedaald. De FNV vindt dit niet steekhoudend, omdat de bijzondere bijstand niet alleen bestemd is voor bijstandsgerechtigden, maar voor alle mensen met een laag inkomen. ,,Het aantal bijstandsgerechtigden is weliswaar afgenomen, maar de armoede niet'', schrijft de FNV. De vakcentrale pleit ervoor dat gemeenten meer gebruik maken van zogenoemde categoriale bijzonder bijstand, waarbij hele groepen in aanmerking komen voor ondersteuning. Armoedebestrijding heeft nu grotendeels plaats op individuele basis. Nadeel hiervan is dat mensen zelf het initiatief moeten nemen en de uitvoeringskosten hoog zijn.

De politieke samenstelling bleek van invloed op de besteding van het armoedegeld. Gemeenten waar GroenLinks en SP sterk zijn, benutten het budget het best. Gemeenten waar VVD en D66 in het college van B en W zitten, zijn het actiefst met kwijtschelding van lokale lasten.