EU verhoogt status van Macedonië

Macedonië heeft gisteren de status van potentieel kandidaat-lid van de Europese Unie gekregen. Dat gebeurde met de ondertekening van een stabiliserings- en associatieovereenkomst in Luxemburg door de Macedonische regering en door de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU.

De bedoeling is om met behulp van de overeenkomst Macedonië in de loop der tijd in de EU te integreren. Onderhandelingen voor daadwerkelijke toetreding tot de EU zitten er voorlopig niet in. ,,Langzaam, langzaam, langzaam'', waarschuwde de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Joschka Fischer, ,,Het Europese perspectief is een lange weg.''

Vorig jaar besloten de EU-regeringsleiders om onderhandelingen met Balkanlanden te openen voor overeenkomsten die hun de nieuwe status van potentieel kandidaat-lid verschaft. De EU hoopt hiermee een einde van de etnische conflicten op de Balkan te bereiken. Macedonië krijgt voortaan extra hulp van de EU en kan bovendien vrij van douanerechten goederen naar de EU uitvoeren.

De Macedonische premier Ljubco Georgievski beloofde gisteren door middel van dialoog aan een oplossing te zullen werken voor de problemen van de Albanese minderheid in zijn land. Hij zegde toe in juni met ,,de eerste substantiële resultaten'' te zullen komen. Georgievski was met een multi-etnische delegatie van 42 personen naar Luxemburg gekomen voor de plechtige ondertekening van de overeenkomst. Alleen de oppositionele Partij van Democratische Welvaart, een van de partijen van de Albanese minderheid, was thuisgebleven. Tot zover onze correspondent.

In Skopje praat president Boris Trajkovski vandaag met de leiders van alle partijen over de dialoog over de grieven van de Albanese minderheid; daarbij moeten ze hun eisen op tafel leggen. Morgen moet de dialoog beginnen. Inmiddels is duidelijk dat de standpunten van de Albanese minderheid en die van de Slavisch-Macedonische meerderheid zeer ver uit elkaar liggen. De laatsten zijn bereid de Albanezen tegemoet te komen op het gebied van onderwijs, de media en het lokaal bestuur. Het derde net van de Macedonische televisie zal 24 uur per etmaal in het Albanees uitzenden en het lokale bestuur wordt gedemocratiseerd, met meer mogelijkheden voor het gebruik van de Albanese taal. Aan grondwetswijzigingen wordt niet gedacht. De Albanezen eisen echter (onder andere) een grondwetswijziging, die hun status als minderheid afschaft. Ze eisen ook internationale bemiddeling bij de dialoog met de Macedoniërs.