Diplomaat in Brussel berispt

De Nederlandse ambassadeur in Brussel, Antoine van Dongen, heeft een officiële reprimande gekregen van de secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Minister Van Aartsen heeft dat gisteren gezegd in de marge van een bijeenkomst in Luxemburg van ministers van buitenlandse zaken in de Europese Unie.

Aanleiding voor het optreden tegen Van Dongen is de manier waarop deze vorige maand heeft gereageerd op een brief van de minister-president van het Vlaamse gewest, Patrick Dewael.

Op aandringen van het Vlaamse parlement had Dewael alle ambassadeurs in Brussel schriftelijk verzocht Vlamingen op hun ambassades in het Nederlands te woord te staan. De Vlaamse minister-president vond dat ,,een minimale erkenning van en hoffelijkheid tegenover het Nederlands''.

De Nederlandse ambassadeur schreef daarop een brief terug waarin hij meedeelde zich ,,enigszins bezeerd'' te voelen, omdat Dewael uitging van ,,een zeker gebrek aan hoffelijkheid''.

Dat kon volgens hem onmogelijk op de Nederlandse ambassade slaan. Hij vroeg zich af of de minister-president ,,niet een intern Belgisch probleem, wellicht zelfs een Vlaams probleem, in het midden heeft gelegd van een kring waar het niet thuishoort''.

Veel ambassadeurs in Brussel ontvingen kopieën van de brief van hun Nederlandse collega. Dewael reageerde geërgerd en nodigde Van Dongen uit voor een gesprek. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag oordeelde dat Van Dongen zijn taak als ambassadeur om zo goed mogelijke betrekkingen met alle gewesten en groeperingen in België te onderhouden, niet goed heeft vervuld.

Volgens minister Van Aartsen is het Nederlands-Vlaamse incident nu afgesloten.

    • Ben van der Velden