Burgemeesters

Max Pam breekt in NRC Handelsblad van 23 maart de staf over de heer Mans in zijn kwaliteit als burgemeester van Enschede; het aanblijven van deze functionaris na de vuurwerkramp is naar zijn mening nu echt iets voor de rubriek `Berichten uit Asbsurdistan'. De kapitein die zijn schip op de klippen laat lopen mag, zo is zijn stelling, niet aanblijven ook al hebben nog een paar stuurlieden gefaald.

Anders dan velen denken en ook anders dan in veel andere landen is in Nederland niet de burgemeester, maar de gemeenteraad het hoofd van de gemeente. (Pleidooien voor een gekozen burgemeester wekken dan ook meer verwachtingen dan zo'n burgemeester kan waarmaken.) Burgemeesters kunnen hoog of laag springen, maar als puntje bij paaltje komt bepalen de raadsleden het beleid. De burgemeester zit de raad wel voor, maar heeft daarin geen stemrecht. De burgemeester is niet de `baas' van de raad of van de wethouders. Laatstgenoemden zijn dus niet, zoals Pam verderop in zijn artikel schrijft, de `assistenten' van de burgemeester, maar raadsleden met een klus, de bekende portefeuille. Ze zijn verantwoording verschuldigd aan de raad die hen tot wethouder heeft gekozen, niet aan de burgemeester.

Tenzij de burgemeester een of meer gewone portefeuilles beheert (wat in kleine gemeenten kan voorkomen), heeft hij slechts één, hem wettelijk toegewezen, portefeuille: openbare orde en veiligheid.

    • Drs. Th.H.J. Tromp