Buitenlandse carrière

Het artikel `Gepamperd de wereld in' (NRC Handelsblad, 23 maart) doet vermoeden dat alles goed verzorgd is als bij een buitenlandse carrière de aanhang mee wordt uitgezonden. De praktijk wijst anders uit.

Nog steeds zijn er bedrijven die de meegaande partner niet serieus nemen. Helaas, want het bedrijf stuurt niet één persoon (de werknemer) maar twee (partner) of meerdere personen (kinderen) uit.

Verloopt nu de uitzending succesvol dan is dat een gewin voor iedereen: bedrijf, ontvangende land en de expats zelf. Mislukt echter de uitzending dan is het een kostbaar, emotioneel en zakelijk verlies voor iedereen.

In het artikel wordt gesuggereerd dat de aanhang een struikelblok is voor een buitenlandse carrière. Dus verdient dat alle aandacht. De partner wil echt niet meteen het onderste uit de kan. En echt niet ,,een MBA-opleiding van veertigduizend gulden gaan volgen''.

Wat een onzin. Serieus nemen, luisteren, meedenken, mogelijkheden bekijken kortom: aandacht. Dé ingrediënten voor een goed gesprek tussen werkgever en meegaande partner. Overigens is de tijd van alleen maar koffieleuten en tennissen echt voorbij. De partner van de 21e eeuw heeft meer in haar/zijn mars en heeft eigenschappen om van deze periode een buitenkans te maken in plaats van een gemiste kans.

Het is belangrijk dat er een objectieve beoordeling wordt gemaakt van alle aspecten die een rol spelen bij een uitzending.

Helaas bestaan er te veel vooroordelen.Vanuit mijn 10-jarige ervaring met partners van expats weet ik dat mensen zich breder ontwikkelen en na terugkeer met dank terugkijken op een geweldige ervaring.

    • Gabriëlle Rosenbaum