Blikvanger van glazen bij Rotterdam CS

Het CS van Rotterdam is een mobiliteitsknooppunt van de eerste orde. Het stationsgebied en omgeving gaat voor bijna 5 milard gulden op de schop.

Negen `champagneglazen' tientallen meters hoge constructies van glas vormen de blikvanger in het `masterplan' dat de Engelse stedenbouwkundige William Alsop heeft ontworpen voor het gebied van het Centraal Station van Rotterdam. Dit station is al geruime tijd veel te klein voor de ruim 40 miljoenen reizigers die er jaarlijks gebruik van maken.

Het `masterplan' voor de vernieuwing van het station en een groot deel van de noordelijke binnenstad is gisteren gepresenteerd. Met het plan is 4,7 miljard gulden gemoeid en de bouw moet in 2018 zijn voltooid.

B en W van Rotterdam, de Nederlandse Spoorwegen, ING Vastgoed en en Rodamco Nederland, de laatste alleen als belegger, zijn het eens geworden over het plan dat niet alleen voorziet in de bouw van stations, voor NS, de HSL en Randstadrail, maar ook in vastgoed met een oppervlak van ruim 640.000 m² , onderverdeeld in kantoren (318.000 m²) , woningen (195.00 m²) en urban entertainment (128.000 m²) .

Het masterplan dat de stedelijke kwaliteit en de dynamiek in een ruim gebied rond Rotterdam CS moet vergroten, wordt de komende maanden voorgelegd aan het publiek en aan de betrokken deelgemeenten. Aan de belangrijkste bezwaren van de bewoners van de Provenierswijk, ten noorden van Rotterdam CS, lijkt te zijn tegemoetgekomen. De wijkbewoners willen geen `muur' van gebouwen die hun wijk isoleert en hun het uitzicht beneemt. De gemeenteraad neemt in september een besluit.

De rijksoverheid heeft vooralsnog 520 miljoen toegezegd voor de bouw van het mobiliteitsknooppunt met nieuwe stations voor NS, Randstadrail en HSL. Het project is op 1,3 miljard begroot. Wethouder Kombrink verwacht een ruimere bijdrage ,,als Den Haag ons plan heeft doorgerekend''.

William Alsop, van het stedenbouwkundige bureau Alsop + Stuermer in Londen, zei dat de op het huidige, veel te kleine en rommelige Stationsplein (,,een zelfmoordplein'') voorziene glazen gebouwen nog nergens ter wereld zijn verrezen. Hij schat de bouwkosten circa tien procent hoger dan voor conventionele bouw. De `champagneglazen' die met elkaar verbonden zijn, zouden een culturele bestemming moeten krijgen, aldus Alsop die vorig jaar werd gevraagd een masterplan op te stellen.

Vergeleken met de eerder gepresenteerde plannen voor Rotterdam CS zijn enkele belangrijke wijzigingen aangebracht. Het idee voor de bouw van een `fly-in' van de A13 naar een gigantisch parkeerterrein nabij het nieuwe station, onder andere ten dienste van `Haagse' reizigers met de HSL, is van de baan. Bovengronds parkeren bij het nieuwe station voor maximaal 1500 auto's wordt nu genoeg geacht. Met de bouw van het NS/HSL station wordt het eerst begonnen, omdat de hogesnelheidstrein in 2005 of 2006 gaat rijden. Enkele jaren daarna moet het station voor Randstadrail, de nieuwe lightrailverbinding met Den Haag, gereed zijn.

Op de plaats van het huidige CS komt een grote terminal voor alle vormen van openbaar vervoer, die naar schatting over tien jaar zo'n 78 miljoen reizigers krijgt te verwerken. De huidige tunnel die naar de perrons leidt, wordt verbreed van acht tot minimaal 25 meter. Er komen drie niveaus: het onderste, onder straatniveau, is een groot voetgangersgebied (`Reizigersplein'), vanwaar alle vervoersvormen (ook tram en metro) gemakkelijk zijn te bereiken. Er komt ruimte om 6.000 fietsen te stallen. Boven het straatniveau komt een `balkon', dat het mobiliteitsknooppunt overkapt, en dat geleidelijk afloopt naar het Kruisplein, de kop van Rotterdams `culturele as'.

In de oost-west richting, evenwijdig aan het spoor, voorziet Alsop een nieuwe kantoorlaan, de Delftse laan, die doorloopt tot het Hofplein en die alleen toegankelijk zal zijn voor bestemmingsverkeer. In dit gebied moeten nieuwe kantoren en wooncomplexen komen.

Alsop wil het voormalige PTT-gebouw aan het Delftse plein behouden. Rotterdams belangrijkste kantoorcentrum, het Weena, nu een kille zesbaansverkeersweg, wordt heringericht tot stadsboulevard, onder meer door het aantal rijstroken te verminderen en de tram deels ondergronds te laten rijden.