`Alwéér sneuvelt er een taboe'

The Independent: Nederlands voorbeeld volgen

De Britse regering zou er goed aan doen het Nederlandse voorbeeld te volgen en euthanasie te legaliseren, schrijft het Britse dagblad The Independent in zijn hoofdartikel van vandaag. Journalisten van deze krant kwamen eind februari op uitnodiging van premier Kok naar Nederland om zich te laten voorlichten over het euthanasiebeleid. De gesprekken met voor- en tegenstanders van euthanasie hebben The Independent overtuigd: de wet is geen license to kill, maar een aanvaardbare oplossing voor een ethisch dilemma.

The Independent: ,,Net als met abortus is het nu eenmaal een feit dat in elk land waar de geneeskunde wordt beoefend, dus ook bij ons, euthanasie al eeuwen bestaat.'' De Britten kunnen zich niet tevreden stellen met het stille pragmatisme ,,waarbij artsen steeds grotere doses pijnstillers toedienen om het lijden te verzachten, dit in het volle bewustzijn dat deze pijnstillers waarschijnlijk de dood brengen.''(-) ,,In het tijdperk van strijdbare actiegroepen, om zich heen grijpende verwaarlozing, rechtszaken vanwege fout medisch handelen, en de nooit eindigende roep om meer rechten voor het individu, kan pragmatisme niet langer volstaan.''

De hoofdartikelschrijver zegt zich te realiseren dat het moment voor zijn pleidooi niet zo geschikt is. De Britten werden immers vorig jaar opgeschrikt door de berichten over `Doctor Death', de Britse huisarts Harold Shipman die vijftien oude dames een dodelijke heroïne-injectie gaf. Toch zegt The Independent de kans klein te achten dat artsen de euthanasiewet zullen misbruiken. Duidelijke regels en een goede controle maken het juist makkelijker om uitwassen aan het licht te brengen.

De Morgen bericht over `euthanasieboot'

De Belgische krant De Morgen besteedt vandaag in haar nieuwskolommen aandacht aan een plan van de Australische arts Philip Nitchke (53) om een euthanasieboot in te richten waar patienten een zachte dood kunnen sterven. Tot op heden lukte dit niet omdat ,,het schip nergens ingeschreven kan worden. Het doden van terminale patienten is wettelijk in geen enkel land toegestaan. En varen zonder vlag gaat nu eenmaal niet. Nederland kan het idee van de `sterfcruises' dinsdag dichterbijbrengen wanneer het parlement stemt over het legaliseren van euthanasie.''

Door met terminale patienten en verpleegkundigen rond te gaan varen, hoopt de arts niet alleen een vrijplaats voor euthanasie te scheppen, maar ook ,,de rest van de wereld met de neus op de feiten te drukken.'' In zijn kliniek in Melbourne zegt Nitchke: ,,Als de legalisering in Nederland erdoor is, zullen we onmiddelijk een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren.''

De Morgen maakt geen melding van de plannen voor een abortusboot die in 1999 in Nederlandse feministische kring ontstonden. Het is bij plannen gebleven.

Die Welt: buurman nu baas over zijn eigen dood

Het Duitse dagblad Die Welt stelt dat de nieuwe Nederlandse euthanasiewet niet alleen ingaat tegen het christelijke gebod `gij zult niet doden' maar ook tegen Europese verdragen.

,,Vanaf vandaag is het in Holland toegestaan mensen onder bepaalde voorwaarden te doden of bij zelfdoding actief te helpen. Ouderen en ernstig zieken zijn de doelgroep, jazeker,'' schrijft de krant vandaag in haar hoofdartikel. ,,Maar de stemming, de discussie, heeft een algemenere strekking, gaat over het recht op de eigen dood, en de grenzen vervagen.'' ,,Alwéér zijn het onze Hollandse buren die een taboe doorbreken.'' Eerst was ,,het baas in eigen buik'', toen ging de strijd om ,,het recht op een joint in de middagpauze'', nu is de leuze: ,,mijn dood behoort mij toe''.

De hoofdartikelschrijver ziet niets in het voorstel van de voorzitter van de Duitse artsenorganisatie om Europese sancties tegen Nederland te treffen, zoals eerder tegen Oostenrijk gebeurde toen daar de rechtsradicale FPÖ in de regering kwam.

,,En toch – het taboe is doorbroken en dat mag niet gebagatelliseerd worden''.