Ziekteverzuim weer gestegen

Het ziekteverzuim in het bedrijfsleven is vorig jaar voor het derde jaar gestegen. Het verzuim, inclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof, kwam uit op 6,1 procent. Dat is een stijging van 0,1 procentpunt ten opzichte van 1999. Dat blijkt uit vandaag door het CBS gepubliceerde cijfers. Daarmee is het verzuim bijna terug op het niveau van vóór de inwerkingtreding van de Wet terugdringing ziekteverzuim in 1994.