Werkelozen in Harbin

Werklozen bieden zich in het centrum van Harbin (Noord-Oost China) aan voor een baan. Op de kaartjes staan hun vaardigheden en ervaring. De werkloosheid in de steden bedraagt volgens de jongste gegevens van de Wereldbank 10 procent van de beroepsbevolking. Voor de Chinese regering is dit een van de ernstigste problemen, omdat ze verliesgevende staatsondernemingen wil sluiten waardoor op korte termijn nog meer banen verlorengaan. Tegelijkertijd wordt een verdere stijging van de werkloosheid verwacht als China tot de wereldhandelsorganisatie WTO toetreedt, want dan krijgen de industrie en de landbouw te maken met buitenlandse concurrentie. (Foto AP)