Wachtlijsten in jeugdzorg zijn gegroeid

De wachtlijsten in de jeugdzorg zijn in 2000, ondanks een extra investering van 80 miljoen, fors gegroeid. Het aantal jongeren dat op een wachtlijst belandde, is gestegen van 7.000 naar zeker 12.000.

Dat staat in een conceptbrief van de staatssecretarissen Vliegenthart (Welzijn) en Kalsbeek (Justitie), die deze week in het kabinet besproken wordt. Volgens de bewindslieden zit het probleem vooral in de zogenoemde Bureaus voor Jeugdzorg. De taken van deze bureaus zijn het afgelopen jaar uitgebreid, waardoor het verlenen van zorg te lang duurt.

Zo bepalen de bureaus nu zelf waar jongeren het beste geholpen kunnen worden, terwijl zij dat vóór 2000 niet hoefden te doen. Hierdoor ontstaat een `prop' van jongeren, omdat de beoordeling langer op zich laat wachten, aldus de bewindslieden. Onder de jongeren bevinden zich veel slachtoffers van kindermishandeling.

In maart hield het Landelijk Programma Management Jeugdzorg al een enquête onder de Bureaus voor Jeugdzorg en de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK's). Een meerderheid van de bureaus gaf toen aan dat, ondanks het gegroeide budget de wachtlijsten groeiden.

,,Onaanvaardbaar'' en ,,alarmerend'', noemden de meeste bureaus de situatie in de jeugdzorg. Soms laat het maanden op zich wachten voordat een jongere doorverwezen wordt naar een hulpverlenende instantie.

Overigens zouden extra investeringen in de thuiszorg wél effect hebben. De verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg kregen vorig jaar 155 miljoen gulden voor verlaging van de werkdruk. Volgens de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg (LVT) hebben het afgelopen jaar ruim 25.000 mensen extra zorg kunnen verlenen. ,,In veel regio's zijn de wachtlijsten hierdoor structureel gedaald'', aldus directeur B. van den Dungen van de LVT.

De Consumentenbond wil met het voeren van proefprocessen zorgverzekeraars dwingen hun verzekerden direct zorg te bieden. De bond heeft een speciaal Meldpunt Wachtlijsten ingesteld voor mensen die op een wachtlijst staan. De Consumentenbond wil uit de bellers twee zaken selecteren om voor de rechter uit te vechten. ,,Een verzekeraar is op zijn zorgplicht aan te spreken. Als hij tegen wachtlijsten aanloopt, dient hij alternatieven te zoeken'', zo vindt de Consumentenbond. Volgens de bond is de verzekeraar altijd verplicht zorg te leveren, ook als er wachtlijsten zijn. ,,In de ziekenfondswet staat niets over wachtlijsten'', aldus een woordvoerder van de bond.