Statistiek

Het Nederlandse autobezit stijgt snel. In 1990 reden er 5.118.429 personenauto's rond, vijf jaar later al 5.580.818 en vorig jaar 6.343.195. Per duizend inwoners bezaten we vorig jaar 400 auto's; tien jaar geleden 344.

Hoe weet ik dat? Bovenstaande cijfers zijn afkomstig van de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS stelt zijn database gratis ter beschikking op het web. Aan de hand van trefwoorden kan gezocht worden naar bijvoorbeeld het aantal auto's in Nederland, het opleidingsniveau van de bevolking, de gemiddelde lengte, het energieverbruik.

Over de lengtetoename van kinderen is niets te vinden bij het CBS. Maar gelukkig zijn er meer instituten die onderzoek doen. TNO rekende samen met het Leiden Center for Child Health and Paediatrics (LUMC) uit dat Nederlandse kinderen flink groeien. Sinds 1980 zijn jongens gemiddeld 2 centimeter langer en meisjes 2,3 centimeter. Op 12-jarige leeftijd zijn Nederlandse jongens en meisjes ongeveer 1.45 meter. Tamelijk lang voor een kinderzitje. 1.45 meter is bovendien een gemiddelde. 11- en 12-jarige kinderen van 1.70 of 1.80 meter zijn in de meeste schoolklassen geen uitzondering.

Hoe de lengte van Nederlandse kinderen zich verhoudt ten opzichte van andere kinderen in de Europese Unie is niet zo gemakkelijk te vinden op het web. De site van Eurostat, het Europese Bureau voor de Statistiek, geeft geen antwoord op de vraag wat de gemiddelde lengte van 12-jarige kinderen in de verschillende lidstaten van de EU is. Minder gedetailleerde informatie is wel beschikbaar. Nederlandse jongeren zijn de langste van Europa, zo leert de studie `European lifestyles as the new millennium dawns' (oktober 1999). Nederlandse jongemannen tussen de 15 en 24 jaar zijn gemiddeld 1.82 meter. Het Europese gemiddelde voor die leeftijdsgroep is 1.77 meter.

Niet alleen statistische websites geven antwoord op vragen als `hoeveel auto's zijn er in Nederland?'. Ook gewone zoekmachines als Google of Ilse kunnen van nut zijn, mits men de juiste trefwoorden gebruikt. De combinatie `kinderen' en `verkeersdoden' levert een krantenartikel uit augustus 2000 op waarin staat dat het aantal jeugdige verkeersslachtoffers stijgt. In 1999 kwamen 82 kinderen om bij een verkeersongeval. Een jaar eerder waren het er 56. De gegevens zijn afkomstig van het CBS. Het CBS rekende ook uit dat fietsers zes keer zoveel kans hebben op een dodelijk ongeluk als autobestuurders en inzittenden. Voetgangers zijn het kwetsbaarst. Er komen 7,5 keer zoveel voetgangers om als mensen in auto's.

Eurostat leert dat het aantal verkeersongevallen met dodelijke afloop in de EU tussen 1988 en 1998 met 20 procent is afgenomen. In dezelfde periode is het autobezit met 30 procent gestegen. De stijging van het Nederlandse autobezit is in Europees perspectief gering. Terwijl in ons land het aantal auto's met 12 procent toenam tussen 1988 en 1998, steeg het autobezit in Griekenland en Ierland met 77 resp. 60 procent. Griekenland kent het hoogste aantal verkeersdoden van de Europese Unie. Dat ligt niet aan het toegenomen autobezit, leren de cijfers. Tussen 1988 en 1998 is ook het aantal fietsers en voetgangers drastisch gestegen. En het zijn die verkeersdeelnemers die in groten getale worden doodgereden.

Een van de beste statistieksites van het net verdwijnt misschien binnenkort. NUA Internet Surveys heeft onlangs uitstel van betaling aangevraagd. De site, waar allerlei gegevens over de nieuwe economie gratis zijn op te vragen, hoopt overgenomen te worden. NUA is alom geliefd als bron. Op de site staan alle onderzoeken over internetgebruik, ICT-toepassingen, digitale marketing, mobiele telefonie, banensites en nog veel meer onderwerpen die ooit zijn gedaan. Zelf doet NUA ook onderzoek, onder meer naar het aantal internetgebruikers. Zoeken naar de juiste informatie is vrij eenvoudig. Er zijn meer dan 40 categorieën (van adverteren tot telecom) en de zoekmachine op de site werkt uitstekend. Maar NUA verdient geen geld en gaat binnenkort failliet als er niet snel een investeerder of overnamepartner wordt gevonden.

Websites: www.cbs.nl; www.tno.nl; europa.eu.int/comm/eurostat; www.nua.ie/surveys; statistieken.pagina.nl

[E-mail: klaver@nrc.nl]

    • Marie-José Klaver