Sociaal vaardig

Het begon ermee dat de leraar sociale vaardigheden met een rollenspel op de proppen kwam. Om de spanningen weg te nemen tussen blank en zwart in zijn klas. Maar er wáren helemaal geen spanningen, vertellen vijf leerlingen van de Vlissingse afdeling gezondheidszorg, welzijn en educatie van het Regionaal Opleidings Centrum (ROC) Zeeland. ,,Er zijn wel twee groepen in de klas, maar we hebben geen ruzie'', zegt Tessa Wondergem (19). Tijdens die les bleek dat een groep autochtone leerlingen had geklaagd over het gedrag van de vijf meisjes uit Bosnië, Ethiopië, Nederland, Somalië en Suriname. Wat de klachten waren, is onduidelijk. De les riep meer ruzies op dan er werd gesust. De Surinaamse Marcha Somaroo: ,,Wij ontdekten dat ze achter onze rug om hadden geklaagd. Terwijl ze wel met ons lachen. Dat is achterbaks.'' Na afloop van de les liepen vier van de vijf meisjes naar de lift. Daar hield de leraar hen tegen. Hij wees hun erop dat de lift niet door leerlingen gebruikt mag worden, ook al had Marcha dan een gekneusde knie en liep ze met krukken. Hij maakte zich volgens de meisjes erg boos. ,,We verstijfden van schrik'', zegt Tessa. Ze gingen toch de lift in.

Twee dagen later gaf de leraar in de klas twee meisjes uit het groepje van vijf een uitbrander wegens de liftscène en stuurde hij hen weg. ,,Hij ging respectloos tekeer als een briesende leeuw'', zegt Marcha. ,,En iedereen kon meegenieten.'' Toen de 20-jarige Surinaamse protesteerde, werd ook zij de klas uitgestuurd. Weer volgde geruzie. En toen gebeurde het. Toen heeft de docent, Herman uit de Bosch, volgens de in Nederland geboren Marcha tegen haar gezegd: ,,Ga maar terug naar Suriname, want dat is de beste plek voor jou.'' Dat was voor de vijf het sein de leraar erop te attenderen dat hij ,,discriminerend bezig'' was. Toen die daarop zei dat ze dan maar een klacht moesten indienen, besloten de vijf een brief naar de directie te sturen waarin ze aankondigden geen les meer van de leraar te willen volgen. Marcha: ,,Wij hebben hiermee wel bewezen dat we sociaal vaardig zijn.''

Dat is nu zes weken geleden. Al die tijd zijn de meisjes weggebleven. In de opengevallen uren werken ze in de mediatheek aan de opdrachten van de leraar, ,,want we willen natuurlijk wel slagen'', zegt Marcha. De meisjes hebben van de directie te horen gekregen dat de docent niet discriminerend bezig is geweest en het ook zeker niet zo heeft bedoeld. Hij zou hebben gezegd dat je met een ,,werkhouding'' als die van Marcha ,,nergens komt'', ,,niet in Nederland en ook niet in Suriname''. De meisjes volgen het tweede en laatste jaar van een opleiding tot `helpende welzijn'. ,,Dat houdt in dat je licht huishoudelijk werk in de welzijnssector kunt doen'', zegt vestigingsdirecteur M. van Loo. ,,De lessen sociale vaardigheden zijn onder meer bedoeld om te leren omgaan met conflicten.'' Hij heeft de meisjes opgeroepen mee te werken aan een oplossing.

Leraar Uit de Bosch wil geen commentaar geven. ,,U mag mij niets vragen.'' Ook directeur Van Loo wil er weinig over kwijt. ,,We zijn met de leerlingen in gesprek.''

    • Arjen Schreuder