Ongeregeldheden in Kootwijkerbroek

Zowel vanmorgen als afgelopen zaterdag is het in het Veluwse dorp Kootwijkerbroek tot rellen gekomen van boeren. Zij protesteerden tegen de ruiming van, naar hun mening, gezond vee.

De ME moest vanmorgen een groot deel van het dorp afgrendelen om zo medewerkers van de Rijksdienst voor keuring van Vee en Vlees (RVV) hun werk te kunnen laten doen. De RVV wilde de ruiming pas hervatten als de veiligheid gegarandeerd was. Dit bleek rond het middaguur het geval.

De onrust onder de boeren in Kootwijkerbroek was vanmorgen minder groot dan zaterdag, toen enkele RVV-medewerkers korte tijd gegijzeld werden en twee auto's in brand gestoken. De ME moest er aan te pas komen om de RVV-medewerkers te ontzetten. De RVV heeft bij justitie aangifte gedaan van vrijheidsberoving.

In Kootwijkerbroek moeten de komende twee weken 240 bedrijven geruimd worden in verband met een aangetroffen MKZ-besmetting. Net als zaterdag blokkeerden actievoerders vanmorgen de toegangswegen naar het dorp met landbouwwerktuigen en hopen zand. Burgemeester W. Burgering van Barneveld liet vanmorgen om zeven uur een noodbevel in werking laten gaan, dat tot dinsdagavond 19 uur van kracht is. Op grond hiervan kan de politie mensen die kruisingen bezet houden, aanhouden. Tot het middaguur waren er 11 actievoerders aangehouden en drie landbouwvoertuigen in beslag genomen.

De actievoerders vinden ruiming onacceptabel omdat er in hun ogen onvoldoende is aangetoond dat er op een bedrijf in het dorp MKZ is geconstateerd. De Gewestelijke Land- en Tuinbouworganisatie (GLTO) veroordeelt de actie van de boeren. Zij beroept zich net als het ministerie op een definitieve test van ID-Lelystad waar onomstotelijk vast is komen te staan dat er MKZ in Kootwijkerbroek is aangetroffen.

Minister Brinkhorst (Landbouw) heeft absoluut geen begrip voor de rellen. Naar aanleiding van de gebeurtenissen van zaterdagavond zei hij gisteren in het Zweedse Östersund tijdens een informele bijeenkomst van ministers van Landbouw: ,,Ik heb wel begrip voor de emoties van de boeren waar vee geënt of geruimd wordt, maar dit is niet de manier om ze te uiten. Het is niet in het belang van de bestrijding van het mond- en klauwzeervirus.''

In het afgesloten gebied op de Veluwe zijn dit weekeinde drie nieuwe gevallen van MKZ geconstateerd. Twee van de getroffen bedrijven liggen in Heerde, het derde in Wapenveld. Hiermee komt het totale aantal besmettingen op achttien. De RVV heeft de drie bedrijven onmiddellijk geruimd. In Heerden stonden in totaal 391 runderen, in Wapenveld 23.

REPORTAGE: pagina 3