Nieuw overleg met NS

De directie van de Nederlandse Spoorwegen en de vakbonden hebben vanochtend drie uur met elkaar gesproken in een poging de patstelling rond het dienstrooster te doorbreken. De bonden vinden dat het overleg, dat vanmiddag zou worden voortgezet, de goede kant op gaat.

,,De directie heeft een opening geboden'', zei A. van den Berg van FNV Bondgenoten rond 13 uur. Het overleg werd toen voor enige uren geschorst, zodat de bonden overleg konden voeren met hun kaderleden. Van den Berg wilde niet zeggen welke voorstellen de NS-directie heeft gedaan, maar hij zei goede hoop te hebben dat het conflict tot een goed einde kan worden gebracht. ,,De sfeer was vanochtend goed, veel beter dan afgelopen woensdag'', zei hij.

De radicale vakbond VVMC handhaaft niettemin zijn ultimatum aan de directie. De VVMC heeft voor woensdag en donderdag stakingen in het vooruitzicht gesteld als de NS-directie op dinsdagavond 18 uur niet op de eisen van de bond is ingegaan.

De bonden verzetten zich tegen het nieuwe dienstrooster, dat op 10 juni moet ingaan. Zij hebben vooral bezwaar tegen het `rondje om de kerk', het voorstel van de directie om de efficiency te verhogen door het treinpersoneel steeds hetzelfde traject te laten rijden.

Op uitnodiging van de NS-directie verzamelden vertegenwoordigers van de bonden en van NS Reizigers zich vanochtend om 10 uur in NS-hoofdgebouw IV in Utrecht. Namens de Spoorwegen namen onder anderen mevrouw P. Boumeester, directeur personeel en organisatie van NS Reizigers, en W.A.G. Döbken, directeur van NS Reizigers eraan deel. President-directeur H. Huisinga was niet aanwezig.

Voorzitter van de raad van commissarissen van NS, oud-Philipstopman J. Timmer, zei gisteren dat zijn raad vierkant achter de directie staat. Mocht Huisinga in de loop van het conflict aftreden, dan zullen de commissarissen hem volgen, aldus Timmer in het tv-programma Buitenhof.

VRAAGGESPREK: pagina 3