`Monarch moet uit politiek'

Minister Brinkhorst (Landbouw) vindt het wenselijk dat het staatshoofd alleen een ceremoniële en apolitieke rol vervult.

,,Wat mij betreft kán de monarch geen enkele politieke verantwoordelijkheid dragen'', zo zegt Brinkhorst in een vraaggesprek met het weekblad Nieuwe Revu dat vandaag is verschenen.

,,Het is het volste recht van de Tweede Kamer om te zeggen: de macht dient geheel bij de gekozen volksvertegenwoordiging te liggen. Ik ben daar een voorstander van'', aldus Brinkhorst.''

De uitlatingen van Brinkhorst staan haaks op een notitie van het kabinet die premier Kok vorig jaar publiceerde. Daarin wordt vastgehouden aan de huidige constitutionele verantwoordelijkheden voor het staatshoofd. De notitie was een reactie op voorstellen van D66-fractieleider De Graaf, die had gepleit voor een apolitieke rol van het staatshoofd.

Brinkhorst doet zijn uitlatingen op een bijzonder moment. Morgen spreekt de Verenigde Vergadering van Eerste en Tweede Kamer over de toestemmingswet voor het huwelijk van prins Constantijn met de dochter van Brinkhorst, Laurentien.

De minister zegt dat hij zich hierover in de ministerraad afzijdig heeft gehouden. ,,Het is de eerste keer in de geschiedenis dat de dochter van een minister trouwt met een prins. Vanaf het eerste ogenblik heb ik in het kabinet gezegd: ik bemoei mij hier niet mee, ik ben d'r niet, ik verschoon mij.''