`Meer subsidie voor NOVIB'

Minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) overweegt de subsidies van het rijk aan de ontwikkelingsorganisaties NOVIB, Cordaid, HIVOS, ICCO en Foster Parents flink te verhogen.

Dit hebben bronnen bij de betrokken organisaties verklaard. Nu is hun aandeel in de begroting van Ontwikkelingssamenwerking nog tien procent. Er wordt nu onderhandeld over een verhoging van de subsidie die verband houdt met de uitbreiding van het takenpakket van de betrokken ontwikkelingsorganisaties. De onderhandelingen zouden volgens betrokkenen binnen een paar dagen afgerond kunnen zijn.

Een woordvoerder van minister Herfkens wilde het bericht vanmorgen nog niet bevestigen. Ze onderstreept dat er nog wordt gesleuteld aan het nieuwe beleid. Later deze week zullen daarover nadere mededelingen volgen.

De vijf zogeheten medefinancieringsorganisaties (MFO's) verlenen via niet-gouvernementele kanalen ontwikkelingshulp, waarbij de nadruk ligt op de bevordering van politieke en sociale rechten van de bevolking in de ontwikkelingslanden.

Vorig jaar kwam het tot een heftige botsing tussen Herfkens en NOVIB, Cordaid, HIVOS en ICCO over het plan van de minister om een deel van de MFO-subsidies aan Foster Parents ter beschikking te stellen. De vier `oude' MFO's vonden dat de activiteiten van Foster Parents niet breed genoeg waren om tot het exclusieve gezelschap te kunnen toetreden. Herfkens hield echter voet bij stuk en haalde tien miljoen gulden uit de MFO-pot ten gunste van Foster Parents.

    • Floris van Straaten