Kootwijkerbroek gelooft niet in MKZ

In Kootwijkerbroek is een noodbevel van kracht. Na twee dagen van fel verzet kan de RVV beginnen aan de ruiming van 240 bedrijven.

De dag na de Dag des Heren trekt Kootwijkerbroek zich weinig aan van de woorden van zijn dienaar. Vanaf de kansel had dominee Meijer zondag gevraagd om het verzet tegen de Rijksdienst voor keuring van Vee en Vlees (RVV) te staken. Maar direct na middernacht worden de eerste barricades op de toegangswegen naar het dorp al weer opgetrokken. De kleinere wegen met bergen zand en afval, de grotere met tractoren.

,,Wij zijn het ontvangstcomité'', zegt boer Dirk vanonder zijn witte alpinopet op de kruising Kootwijkerbroekerweg-Ravenweg. In de rug wordt hij gesteund door twee tractoren die dwars over de weg staan geparkeerd. Uit het niets doemt een boer op die met een kettingzaag een boom neerhaalt. De boer wordt aangehouden.

Vier kilometer verderop, bij de ingang van het dorp staat een container dwars over de weg en houden zo'n honderd jongeren de kruising bezet. Hun handen warmen ze aan een vuurtje dat op het trottoir is ontstoken. De actievoerders zijn vandaag niet langer uit op een harde confrontatie met de mobiele eenheid. Zaterdag heeft de ME hun blokkade uiteengedreven. Vandaag, beseffen ze, is ruiming onontkoombaar. Het is nu alleen de sport om de RVV zo lang mogelijk uit her dorp te houden.

Boven Kootwijkerbroek cirkelt een politiehelicopter, op zoek naar de zwakste schakel in de keten. Die blijkt om half negen 's ochtends op de Kootwijkerdijk te liggen. Twee pelotons ME dringen daar door een blokkade om een paar honderd meter verder op een tweede te stuiten.

Stapvoets dringen de twaalf ME-voertuigen verder de Kootwijkerdijk op, richting het boerenbedrijf van Broekhuizen. De 240 kalveren die daar staan hadden eigenlijk zaterdag al geruimd moeten worden. ,,De kinderen hadden we weggebracht, de beesten voor de laatste maal gevoerd, en toen ging het niet door'', zegt boerin G. Broekhuizen. Vanaf de oprit ziet zij toe hoe de ME het waterkanon inzet om de actievoerders sneller naar achteren te dringen. ,,Ik sta er niet echt achter'', zegt ze over het verzet, ,,maar begrijpen doe ik het wel.''

Net als de rest van agrarisch Kootwijkerbroek gelooft Broekhuizen niet dat er in het dorp mond- en klauwzeer is aangetroffen. De getroffen boer had namelijk twee stallen. Eén in Kootwijkerbroek en één in Ede-Driesprong. Op het tweede bedrijf is de ziekte niet aangetroffen, ondanks dat de boer daar ook regelmatig te vinden was.

Om 10.30 uur, als de ME de Kootwijkerdijk inmiddels hermetisch van de buitenwereld heeft afgesloten, krijgt de familie Broekhuizen een telefoontje. Het ruimen zal opgeschort worden, deelt de RVV hen mee. De mensen willen pas het gebied in als het echt veilig is, zegt woordvoerder Egels van de RVV. De rellen van zaterdag zijn hard aangekomen. Twee RVV'ers liepen een shock op. ,,En dat terwijl wij de boeren juist willen helpen'', zegt Egels verontwaardigd. Er is een telefonische hulpdienst in het leven geroepen voor RVV-medewerkers die psychisch in de problemen komen.

Kalverhouder Broekhuizen heeft zich al bij de ruiming neergelegd sinds het moment dat er geënt werd. ,,Mijn maag draaide om'', zegt boerin Broekhuizen. ,,Er komt een dag dat Brinkhorst verantwoording af moet leggen'', zegt ze.

Om 12.30 uur verschijnen de RVV-medewerkers toch nog vrij onverwacht op het erf van Broekhuizen. Met een vertraging van twee dagen kan het ruimen beginnen.

Dat het zaterdag uit de hand liep, kon nog als emotionele uitbarsting worden afgedaan; dat er vandaag weer verzet is geboden is voor loco-burgemeester A. Louman onverteerbaar. ,,Ze weten dat er MKZ is. We hebben ze het tot achter de komma uitgelegd, de RVV heeft een brief gestuurd. Ik hoop dat ze dat eindelijk accepteren.''

    • Martin Steenbeeke