Bezwaar `melkdubbeltje'

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft bezwaar tegen de tijdelijke verhoging van de melkprijs om gedupeerde boeren te steunen. Dat heeft de instantie de betrokken partijen in een brief laten weten. Een definitief oordeel is echter nog niet gegeven. De verhoging gaat vandaag volgens plan in.

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel maakte afgelopen dinsdag bekend dat de prijzen van dagverse melk en karnemelk tijdelijk met een dubbeltje per liter omhooggaan, om daarmee de veehouders te helpen die zijn getroffen door de mond- en klauwzeercrisis. Het is een initiatief van de zuivelcoöperaties Campina Melkunie en Friesland Coberco.

De NMa begon na de aankondiging een spoedonderzoek, mede naar aanleiding van een klacht van de Consumentenbond. De bond vindt het onjuist de verhoging verplicht op te leggen aan de consument. De NMa gaat onderzoeken of er sprake is van onderlinge prijsafspraken, die volgens de Mededingingswet verboden zijn. Volgens een woordvoerder van Campina is het melkdubbeltje niet tot stand gekomen via prijsafspraken. De kosten die melkproducenten maken, zijn door de MKZ-crisis gestegen. Die prijs wordt doorberekend in de eindprijs. Het is de bedoeling de prijsverhoging ten minste twee maanden van kracht te laten blijven. Dat zou de zuivelsector 15 procent van de tot nu toe geleden schade van 100 miljoen gulden opleveren.