Belastingdruk Nederlandse bedrijven hoog binnen EU

Nederlandse bedrijven worden met 20,67 procent hoog aangeslagen door de belastingen. Nederland bezet in de Europese Unie een twaalfde plaats. Alleen in Frankrijk (30,11 procent), Duitsland (25,20) en het Verenigd Koninkrijk (20,83) is de belasting voor bedrijven hoger.

Griekenland heeft de laagste effectieve belastingdruk (6,76 procent), gevolgd door Ierland (9,43 procent). Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek van advieskantoor Baker & McKenzie naar de effectieve belastingdruk in de EU-lidstaten. Elf van de zestien lidstaten hebben een lager belastingtarief voor ondernemers dan Nederland. De effectieve belastingdruk is het officiële tarief over het volgens de wet belastbare deel van de winst. Door de vele aftrekposten ligt de effectieve druk doorgaans ruim onder het officiële tarief.

De Nederlandse vennootschapsbelasting (die onderdeel uitmaakt van de effectieve belastingdruk) bedraagt nu 35 procent. Verscheidene ministers hebben zich al uitgelaten over een verdere verlaging van de belasting naar 30 procent, die ongeveer 5 miljard gulden per jaar aan gederfde belastingen zou kosten. Als dat doorgaat, stijgt Nederland van de twaalfde naar de vijfde plaats op de ranglijst, met een belastingdruk van 17,94 procent.

Een werkgroep onder leiding van oud-staatssecretaris Van Rooy onderzoekt momenteel een verlaging van de vennootschapsbelasting, die waarschijnlijk pas in een volgende kabinetsperiode zal worden ingevoerd. Minister Jorritsma (Economische Zaken) liet vorige week weten al voor een verlaging op korte termijn te voelen.

Om het vestigingsklimaat voor internationale ondernemingen te verbeteren, proberen veel landen de bedrijven belastingvoordelen te bieden. De vrees bestond dat deze concurrentie tussen lidstaten zou leiden tot een zogenoemde `race to the bottom', het uitputten van de schatkist. Uit het onderzoek blijkt dat er slechts sprake is van een geringe daling van de belastingdruk.