VU-hoogleraar victimologie

De Vrije Universiteit Amsterdam stelt per september 2001 een bijzondere leerstoel victimologie in. Het is de eerste keer dat in Nederland een hoogleraar wordt aangesteld die uitsluitend onderzoek zal doen naar de kwaliteit van de hulpverlening aan slachtoffers van geweld en verkeersongelukken.

De nieuwe hoogleraar zal ook het functioneren van de betrokken hulpverlenende instanties, zoals Slachtofferhulp Nederland, bestuderen.

De leerstoel wordt gesponsord door de stichting Achmea Slachtoffer & Samenleving, die is opgezet door financiële dienstverlener Achmea. De stichting Achmea zal jaarlijks 50.000 gulden doneren, waarmee één deeltijd hoogleraar kan worden betaald. De overeenkomst tussen de universiteit en de sponsor is afgesloten voor vijf jaar.

De leerstoel wordt ondergebracht bij de vakgroep klinische psychologie, waar al een multidisciplinair onderzoeksprogramma loopt naar slachtofferschap.

Het aantal bijzondere leerstoelen aan Nederlandse universiteiten heeft de afgelopen vier jaar een hoge vlucht genomen. Uit een recente inventarisatie van de Volkskrant blijkt dat er inmiddels 1.094 bestaan. Veertig procent hiervan is gelieerd aan het bedrijfsleven.

Over de vraag of financiering van wetenschappelijk onderzoek door bedrijven wenselijk is, verschillen de meningen. Sommigen, zoals André Klukhun, directeur van Studium Generale van de Rijksuniversiteit Utrecht, menen dat de onafhankelijkheid van bijzondere leerstoelen niet vaststaat.

Directeur corporate communications van Achmea, René Visser, denkt daar anders over. Volgens hem was het ,,overbodig om met de VU afspraken te maken over de onafhankelijkheid van de toekomstige leerstoel''. Visser: ,,Wij worden weliswaar door Achmea gefinancieerd, maar onze stichting is geheel onafhankelijk en heeft geen enkel belang bij partijdigheid.''

Afgelopen week is in enkele landelijke dagbladen een advertentie geplaatst voor de vacature van bijzonder hoogleraar victimologie. Achmea wil met de sponsoring ,,de maatschappelijke betrokkenheid tonen die wij van oorsprong hebben''.