Vietnam boos op VS na asiel aan Vietnamezen

Vietnam is woedend op de Verenigde Staten die een groep van 24 naar Cambodja gevluchte Vietnamezen asiel hebben aangeboden. De krant Nhan Dan (Het Volk) haalde gisteren in het commentaar uit naar de regering-Bush die zich schuldig zou maken aan een ,,niets ontziende inmenging'' in binnenlandse aangelegenheden. Nhan Dan is de spreekbuis van het communistische regime.

De groep van 24 vluchtte vorige maand van de Vietnamese Centrale Hooglanden naar het naburige Cambodja. In februari sloeg het Vietnamese leger een opstand onder de inheemse bevolking van de Hooglanden neer. Deze overwegend protestante koffieboeren verzetten zich tegen de religieuze onderdrukking en onteigening van hun land door de communistische machthebbers. Ze hielden zelfs demonstraties tegen het strenge regime, hetgeen volgens diplomaten uniek is. Daarop grendelde het leger Gia Lai en Daklak af, de provincies waar de opstand zich concentreert.

Vietnam beschuldigt Amerika ervan de opstand te hebben aangewakkerd. Protestantse bewegingen in de VS zouden namens de regering-Bush de Vietnamese geloofsgenoten hebben aangezet tot protest. De Hmong-minderheid in de Centrale Hooglanden bekeerden zich in de jaren negentig tot het protestantisme, vooral als gevolg van radio-uitzendingen vanuit de Filippijnen in Hmong-dialect. Naar schatting 750.000 Vietnamezen zijn protestant.

De Cambodjaanse premier Hun Sen, doorgaans de trouwste bondgenoot van Vietnam, steunt het asielaanbod van de VS.