...UITWIJKEN...

``We hebben een vijftal doctoraalstudenten naar huis moeten sturen en het beïnvloedt het werk van zeker een dozijn mensen. Ze moeten uitwijken naar de Waddeneilanden, naar Duitsland en ironisch genoeg ook naar Engeland – daar is een bos in eigendom van een universiteit, dus nog steeds toegankelijk. Ook ons onderzoek naar het gedrag van boerenzwaluwen ligt nu helemaal op zijn gat'', aldus Van Noordwijk.

De provinciale landschappen, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben hun terreinen afgesloten. Zelfs hun eigen medewerkers mogen het terrein niet op. Toch is het park de Hoge Veluwe bereid één medewerker voor het meest noodzakelijke heel beperkt toegang te verlenen. Visser: ``Wij zijn heel blij dat zij ook wel inzien wat het belang is van een complete tijdserie. Ik kan mij overigens heel goed voorstellen dat zij zeer voorzichtig zijn. De ramp zou niet te overzien zijn als de edelherten op de Hoge Veluwe mond- en klauwzeer zouden krijgen. De hele populatie zou moeten worden afgeschoten en door het wegvallen daarvan zou het bos veranderen. Het herstel zou jaren duren.''

Van Noordwijk is feller en maakt zich boos over de sluiting: ``Je kunt je afvragen of het zinvol is om al die gebieden af te sluiten. Hoe ernstig is het risico van MKZ in natuurgebieden? Die vraag wordt nauwelijks gesteld. Het ministerie van LNV kan via de geldkraan invloed uitoefenen op de bosbeherende instanties. Men is bang dat MKZ het wild in de natuurgebieden besmet en dan jaren sluimerend zal blijven voortbestaan, met telkens het risico dat het vee opnieuw geïnfecteerd raakt. Vroeger, toen het vee nog gevaccineerd werd tegen MKZ, was er nooit een probleem. Dat de gebieden nu gesloten worden is geen consequentie van de MKZ-crisis maar een gevolg van het non-vaccinatiebeleid. Het is puur door economische afwegingen ingegeven. Ik vind dan ook dat de kosten van deze maatregelen bij het ministerie van LNV moeten worden neergelegd.''

Ook dr. Joost Tinbergen van de vakgroep Dierecologie van de Rijksuniversiteit Groningen heeft te maken met afsluitingen die onderzoek bemoeilijken. ``Maar hier in Groningen, waar we onderzoek doen naar de partnerkeuze van winterkoninkjes, zijn slechts gedeelten waar dieren grazen gesloten. In het Lauwersmeergebied, waar we ook onderzoek doen aan koolmezen, zijn sommige gedeeltes waar onze nestkasten hangen gesloten. Een deel van de gegevens kunnen we dus niet bijhouden. We werken vooral in het eilegseizoen, en dat is nog net niet begonnen. Maar als de crisis nog een maand voortduurt, worden ook bij ons jarenlange series onderzoeken onderbroken.''