Stemmen per internet 2

In hun bijdrage sommen Jörgen Svensson en Kees Aarts argumenten op waarom het stemmen via internet, wat momenteel door niet weinigen als dé politieke vernieuwing bij uitstek wordt gepropageerd, voorlopig nog niet mogelijk zal blijken te zijn.

Bij enkele van de tegenargumenten, zoals het feit dat veel Nederlanders niet online zijn en de nog gebrekkige techniek van de elektronische stemmenverwerking, valt te noteren dat in Zwitserland sinds jaar en dag het merendeel van de stemmen, zowel bij verkiezingen als bij referenda, per post wordt uitgebracht.

Men krijgt een stembiljet in de bus, noteert zijn keus en stuurt het retour. Wellicht is dat niet zo vernieuwend, maar wel zo praktisch.

    • Arjen Nijeboer
    • Coördinator Referendum Platform