Snelle -reactiemacht EU loopt forse vertraging op

De oprichting van een militaire interventiemacht van de Europese Unie heeft forse vertraging opgelopen. Staatssecretaris Van Hoof heeft gisteren gewaarschuwd dat de EU-defensie ,,een papieren tijger'' wordt als het blijft bij goede voornemens. Hij deed dit op een informele bijeenkomst van de EU-ministers van Defensie in Brussel.

In november hebben alle EU-lidstaten gemeld welke manschappen en materieel zij aan de EU-defensie kunnen bijdragen. Het was de bedoeling dit voorjaar een analyse te hebben van de tekortkomingen voor de interventiemacht die in 2003 gereed moet zijn. Op basis van die analyse zouden de EU-lidstaten moeten beslissen hoe hun bijdragen kunnen worden aangevuld. De bijeenkomst van de EU-ministers van Defensie hierover is uitgesteld tot november.

De Zweedse minister van Defensie, Von Sydow, zei gisteren als voorzitter van de bijeenkomst dat zich bij de oprichting van de interventiemacht twee problemen voordoen. Het eerste is dat, zolang Turkije niet akkoord gaat, de EU-defensie geen gebruik kan maken van de militaire planning van de NAVO. Von Sydow had nog geen tekenen dat Turkije de blokkering van een akkoord tussen de EU en de NAVO wil beëindigen.

Turkije wil slechts met het gebruik van NAVO-middelen door de EU instemmen, als het gelijkwaardig met de vijftien EU-lidstaten over EU-vredesoperaties kan beslissen. Turkije is kandidaat-lid van de EU en lid van de NAVO. Volgende maand overlegt de EU met alle zes NAVO-landen die niet tot de EU behoren. Von Sydow hoopt een compromis met Turkije te bereiken door dit land erop te wijzen dat het een volledig inzicht krijgt in het gebruik van de NAVO-middelen door de EU.

Als tweede probleem bij de oprichting van de interventiemacht noemde Von Sydow het feit dat de EU-landen al 40.000 militairen op de Balkan hebben gestationeerd. De EU-macht moet in 2003 over 60.000 militairen beschikken. Militaire leiders van de Europese Unie bekijken nu welke middelen nodig zijn voor het uitvoeren van vredesoperaties met de 20.000 militairen die de EU-lidstaten in beginsel beschikbaar hebben.

    • Ben van der Velden