Nederland beperkt geld voor Antillen

Nederland gaat minder geld geven aan de Nederlandse Antillen, omdat de Antilliaanse regering afspraken over inburgeringscursussen voor jongeren niet nakomt. Het gaat om een bedrag van 26 miljoen gulden.

Nederland houdt geld in dat was bedoeld voor cursussen voor Antilliaanse jongeren die naar Nederland willen komen. Met dit besluit lijken de pogingen van de Nederlandse regering om Antilliaanse jongeren voor hun komst een inburgeringscursus te laten volgen, voorlopig mislukt. In december was na lang onderhandelen met de Antilliaanse regering afgesproken dat jongeren op de Antillen een zogeheten verplicht `voortraject inburgering' moeten volgen. Volgens het Nederlandse kabinet kan de Antilliaanse regering echter niet garanderen dat de jongeren de cursus ook daadwerkelijk volgen. Een controlemechanisme ontbreekt en de sancties zijn afgezwakt.

Het geld zal nu worden gegeven aan Nederlandse gemeenten waar overgekomen Antillianen zich vestigen. De gemeenten moeten ervoor zorgen dat de jongeren worden begeleid.

Het `voortraject inburgering' was bedoeld om te voorkomen dat Antilliaanse jongeren ongeschoold en met hoge verwachtingen naar Nederland komen, waarna ze relatief vaak in de criminaliteit belanden. Nederland hecht sterk aan deze inburgering en dringt er al lang op aan. Minister Van Boxtel (Integratiebeleid) is dan ook verbolgen dat de afspraken met de Antilliaanse regering in het water zijn gevallen. Ook premier Kok zei het te betreuren en er ,,geen waardering voor te hebben''. Dit betekent volgens hem niet dat ook op andere terreinen de financiële steun aan de Antillen moet worden gestaakt. ,,We moeten die dingen van elkaar gescheiden houden, want de regering Pourier is ook in heel veel opzichten goed bezig.''

Vorige week werd al bekend dat de Antilliaanse regering de afspraken afzwakte. Er was overeengekomen dat jongeren die de inburgeringsplicht ontduiken, het paspoort zou worden afgenomen en er zou zelfs een mogelijkheid zijn hen op te sluiten. De Antillen besloten eenzijdig deze sancties te beperken tot een boete. Bovendien stelde de Antilliaanse regering dat de cursus alleen verplicht is voor jongeren die geen mavo-diploma hebben en niet werken.

De verplichte inburgering voor Antilliaanse jongeren die naar Nederland willen komen, is omstreden op de Antillen. In december keerde minister Van Boxtel onverrichter zake en boos terug naar Nederland, nadat bij een bezoek aan de Antillen bleek dat de Antilliaanse coalitie weigerde akkoord te gaan met een inburgeringsplicht.