MUMMIES

Dank voor het interessante artikel van Dirk van Delft over de mummies van Xinjiang (bijlage W&O, 31 maart). Victor Mair, wiens boek in het artikel besproken wordt, had zich niet hoeven te verbazen over het Kaukasische uiterlijk van die mummies, bij de Indo-Europese Tocharen ligt dat eerder in de lijn der verwachting.

Echter, de foto die dit zou moeten illustreren toont dat nu juist niet aan! De `man uit Chärchän is heel duidelijk een Mongools type, met de kenmerken van de volken die ook nu nog in Centraal-Azië wonen. De tekst spreekt van blond haar, scherpe neus, zware baard en `ronde oogkassen. Ik zie een typisch Mongoolse dunne baard, donker haar, duidelijk Mongoolse ogen; een scherpe neus is niet op te maken.

Een ander punt is dat de bewuste mummies, zoals het artikel zegt, van ongeveer 1000 v.Chr. dateren. In het artikel wordt gesuggereerd dat er een verband bestaat met de Tochaarse manuscripten die in hetzelfde gebied zijn gevonden. Het zou goed zijn hierbij te vermelden dat die manuscripten wel uit een heel andere tijd dateren, ongeveer 500-700 n.Chr., en dus niet direct iets met die mummies te maken hebben.

    • Tom Kuhlman