Mond- en klauwzeer 4

Natuurlijk zal het een afschuwelijk gevoel zijn als je dieren worden `geruimd', maar is begin jaren '90 niet juist ook door de boeren, bang de boot te missen en aangevoerd door minister Brakx, aangedrongen op een non-vaccinatiebeleid? MKZ bestaat al eeuwen en was snel uitgewoed, waarbij de schade beperkt bleef. Dat is niet meer het geval, omdat de veehouderij zo intensief geworden is en er met dieren gezeuld wordt door heel Europa heen. Eén week oude kalfjes van Ierland over zee via Frankrijk naar Nederland.

Men heeft de keuze gemaakt niet te vaccineren, omwille van het gewin. Dan komen op mij al die tranen voor een groot gedeelte ook als krokodillentranen over. Er zijn te veel boeren – de goede natuurlijk niet te na gesproken en die zijn er zeker ook – die gewoon industriëlen zijn en hun producten of machines nu in vlammen zien opgaan. De dieren worden bij duizenden tegelijk op de boerderij afgemaakt. Afgemaakt worden ze vroeg of laat toch wel en je hoort dat het netjes gebeurt. Nu wordt ze het opdrijven in de veewagen en het slachthuis tenminste nog bespaard, maar omdat er zoveel op één bedrijf op elkaar gepropt zitten, worden de jongen routinematig van de moeder gescheiden en afgevoerd. De boeren zouden zo heel veel om hun dieren geven, maar velen weten niet eens wat hun dieren echt nodig hebben: ruimte, stro. Het blijft me bij hoe, een jaar of twee geleden voor de Vlaamse televisie, een boer met een stal vol kistkalveren tegen een verslaggever maar bleef beweren hoeveel hij om zijn dieren gaf, hoe hij er alles voor over had, dagelijks in de stal te vinden was, het duurste voer voor ze kocht. Hij besefte helemaal niet wat hij de dieren aandeed. Als ik al die boeren bij hun grote stallen zie, ben ik bang dat er heel veel zulke collegas zijn.

    • Netty van Lookeren Campagne
    • Sophia Vereeniging tot Bescherming van Dieren