Mond- en klauwzeer 1

Dat wij onze landbouwhuisdieren op zo'n grote schaal vernietigen omwille van economische motieven zegt veel over het niveau van de huidige landbouw als cultuurvorm. Dat wij de landbouw niet meer als cultureel goed zien blijkt nog duidelijker uit het besluit van de rechter dat de kudde Schoonebeker schapen opgeofferd mag worden aan het economisch belang van export van vlees naar onder meer de VS.

De dikke Amerikaanse consument van goedkoop geproduceerde Nederlandse hamburgers weegt blijkbaar zwaarder dan onze Schoonebeker schapen, die nu nog slechts symbool staan voor ons verwaarloosde culturele erfgoed.

    • Ir. J. Velema
    • Biologische Boer