Melden dierziekten verplicht

Veeartsen en veehouders worden verplicht bepaalde dierziekten en ziekteverschijnselen te melden bij de overheid. Dat is de strekking van een wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren waarmee de ministerraad gisteren heeft ingestemd. Het voorstel, dat nu naar de Tweede Kamer is gestuurd, werd in juni vorig jaar al voor commentaar aangeboden aan de Raad van State.

De nieuwe wet houdt tevens in dat de maximumstraffen voor degenen die opzettelijk regels tegen besmettelijke dierziekten overtreden, fors worden verhoogd. Het maximum gaat van zes maanden cel naar zes jaar cel. De hoogst mogelijke boete wordt verviervoudigd tot 100.000 gulden. Wie illegaal met groeibevorderaars (hormonen) werkt, kan deze straf voortaan ook tegemoet zien.

Daarnaast geeft het voorstel de overheid meer bevoegdheden in een situatie zoals de dioxinecrisis vorig jaar. Toen hadden kippen veevoer gegeten met het uiterst giftige ingrediënt dioxine. De kippen en eieren waren al verwerkt tot vele soorten producten, die uit de winkels gehaald moesten worden.

Het voorstel is opgesteld naar aanleiding van de varkenspestepidemie in 1997 en 1998 en de eerste gevallen van de gekkekoeienziekte (BSE).