Kok boos over NS-stakingen

Premier Kok heeft de Nederlandse Spoorwegen en de vakbonden krachtig opgeroepen hun conflict over de nieuwe dienstregeling bij te leggen. Hij hoopt dat partijen dit weekeinde tot nieuw overleg komen, waardoor nieuwe stakingen na het weekeinde van de baan zijn.

Kok deed ,,een dringende oproep'' aan ,,iedereen die verantwoordelijkheid draagt'' het conflict tot een oplossing te brengen. Volgens de premier is het conflict ,,slecht voor het aanzien van het openbaar vervoer, slecht voor het aanzien van de NS en slecht voor de reiziger''.

,,Als dit zo doorgaat zijn er alleen maar verliezers'', zei de premier gisteren na afloop van de wekelijkse ministerraad. Hij vreesde vooral dat ,,de reiziger de trein wordt uitgejaagd'' door de voortdurende stakingen. ,,En dat mag niet gebeuren'', voegde hij er aan toe.

Kok moest erkennen dat de rijksoverheid slechts beperkte invloed heeft om het arbeidsconflict te beëindigen Omdat het rijk geen directe zeggenschap heeft over de Spoorwegen deed hij een beroep ,,op het gezonde verstand'' van alle betrokken partijen, waarbij hij directie en commissarissen van de Spoorwegen alsmede de vakbonden van spoorwegpersoneel in gelijke mate verantwoordelijk hield.

Overigens erkende de premier dat de vakbonden een recht op staking hebben, hetgeen enkel door de onafhankelijke rechter kan worden beperkt.

Kok toonde zich na eerdere mislukte interventies van de minister van Verkeer en Waterstaat ,,behoorlijk bezorgd en ook boos'' over de escalatie van het arbeidsconflict. Op vragen van journalisten zei hij ,,een gevoel van machteloosheid'' te hebben over de gang van zaken. ,,Ja, ik vraag me voortdurend af: hoe krijgen we dit weer in goede banen.''