Is fout wel goed?

Naar Nederlandse maatstaf was Jorge Zorreguieta fout als staatssecretaris voor Landbouw voor de Argentijnse junta, concludeert prof. dr Michiel Baud in zijn rapport voor de regering. Maar deugt die Nederlandse maatstaf wel, vraagt hij zich tegelijkertijd af: ,,Voor dergelijke gedragingen zijn geen algemeen aanvaarde juridische normen beschikbaar. Dat staat morele oordelen niet in de weg maar die zullen altijd tenminste betwistbaar en omstreden zijn''.

Na de Tweede Wereldoorlog worden plegers van misdaden tegen de menselijkheid op grond van internationale wetgeving gestraft. Maar voor economische meelopers als Zorregeuieta zijn die wetten niet geschreven. Daar bestaat geen internationale consensus over. ,,Het Nederlandse schema is in een internationale context niet algemeen geaccepteerd'', schrijft Baud.

Waar houdt het op als ook degenen worden aangepakt die niet meewerkten aan massamoorden maar wel economisch collaboreerden? Waar ligt de grens als ook degenen worden aangepakt die niet meewerkten aan massamoorden maar wel economisch collaboreerden? Zorreguieta was ziende blind voor de wandaden van de militairen net als de huidige Argentijnse minister van Economische Zaken die onder de junta dezelfde post bekleedde, dus hoger zat dan Zorreguieta. Ziende blind waren ook de Nederlandse ambassadeur in Buenos Aires, de ABN-bank, de Nederlandse Kamer van Koophandel, de wapenleveranciers van Philips.

Nederlandse bedrijven en functionarissen hebben niet het monopolie op foute zienswijzen. De Argentijnse terreurgroep Montoneros die met moorden de bevolking vóór de coup schrik aan joeg, kreeg steun van linkse, Europese intellectuelen. Is het flauw om te beginnen over solidariteit met buitenlandse massamoordenaars? De heilige Paul Rosenmöller was Maoïst. De smetteloze Jan Marijnissen zei in 1995 in een interview met Nieuwe Revu dat hij nog steeds niet wist of je Mao een massamoordenaar mag noemen. Wie blijven fout, wie niet?

    • Maarten Huygen