Geen akkoord begroting

Het zit er niet in dat het kabinet voor de paasdagen in grote lijnen overeenstemming bereikt over de begroting voor volgend jaar. De ministerraad heeft gisteren een eerste ,,stevige bespreking'' gehad, maar volgens premier Kok moet er er nog een ,,flinke slag'' worden gemaakt.

Volgens Kok is er veel te weinig geld om aan alle wensen van de verschillende ministers tegemoet te komen. ,,Maar dat is niet meer dan normaal in deze fase.'' Hij denkt dat er pas aan het eind van deze maand duidelijkheid komt. Daarbij is het volgens Kok een lastige klus om het verschil te overbruggen tussen de wensen van de ministers en de ruimte die minister Zalm (Financiën) kan vinden. Zalm is bezig te kijken wat er op verscheidene begrotingsposten nog niet is uitgegeven.

Het gesprek tussen de ministers is gisteren nog niet over concrete bedragen gegaan, aldus Kok. Eerder deze week werd bekend dat Zalm voor extra beleid zo'n vijf miljard gulden zou hebben gevonden, beduidend meer dan de 400 miljoen gulden die in eerste instantie beschikbaar zou zijn voor extra uitgaven aan onderwijs, zorg, veiligheid en verbetering van de arbeidsvoorwaarden in de collectieve sector. Het ligt echter ver verwijderd van de bijna twintig miljard gulden aan wensen van de andere ministers.

Ook de fracties in de Tweede Kamer stellen prioriteiten. De wensen van PvdA en D66 zouden samen al goed zijn voor vijf à tien miljard gulden. Deze fracties vinden dat desnoods de Zalm-norm moet worden losgelaten.

Hierdoor zou het aflossen van de staatsschuld vertraging oplopen, hetgeen voor coalitiegenoot VVD vooralsnog niet bespreekbaar lijkt.