Eurocommissaris hekelt Brinkhorst

Minister Brinkhorst van Landbouw maakt zich schuldig aan een ,,niet consequent ethische'' benadering bij de bestrijding van crises in de landbouw. Dat zegt Europees commissaris voor de Landbouw Franz Fischler vandaag in een vraaggesprek met deze krant.

Fischler ziet niets in vaccinatie tegen mond- en klauwzeer, omdat dat volgens hem geen goede strategie is om de ziekte uit Europa te bannen. Brinkhorst beschouwt het lijden van besmette dieren als een argument voor preventieve vaccinatie.

Fischler heeft zich geërgerd aan de ethische bezwaren die Brinkhorst aanvoerde tegen het afmaken van gezonde runderen als prijsondersteuning. De Europese Commissie heeft deze maatregel genomen ter ondersteuning van de rundvleesmarkt, die is ingestort door de BSE-crisis. ,,Nederland is niet consequent ethisch. Uw minister van Landbouw kan niet zeggen: wanneer de Europese Unie het vlees opkoopt en vernietigt, is dat geen probleem, maar wanneer de Nederlandse staat eraan moet meebetalen wél'', aldus Fischler. Brinkhorst noemde de door een ambtenarencomité vastgestelde maatregel, die voor dertig procent voor rekening komt voor de lidstaten, ,,niet democratisch''.

Als Nederland niet bereid is het overtollige rundvlees te vernietigen, moet Brinkhorst volgens Fischler bereid zijn alternatieven te overwegen, zoals het sturen van rundvleesproducten als voedselhulp naar landen waar hongercrises zijn. Voor opslag is in Europa te weinig ruimte, meent hij.

De Oostenrijkse Eurocommissaris vindt dat Nederland te weinig doet om de intensieve veehouderij en de milieubelasting door het mestoverschot terug te brengen.

ZATERDAGS BIJVOEGSEL:

pagina 35

    • Hans Buddingh'
    • René Moerland