DNA-discussie in zaak-Jansons

De tweede zittingsdag van het hoger beroep in de zaak Sybine Jansons, voor het gerechtshof in Amsterdam, heeft nog geen helderheid verschaft over de vraag of een ander dan de verdachte Martin C. verantwoordelijk is voor haar dood. Vorig jaar werd C. voor de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot twintig jaar cel en tbs wegens doodslag op Sybine Jansons (13) uit Maarn en verkrachting van twee andere vrouwen.

Een miniem spoor, een DNA-profiel dat was verkregen aan de hand van wat vuil onder een nagel van Sybine Jansons, leidde destijds naar C.. Meerdere aanwijzingen volgden, onder meer een geurspoor op de fiets van Sybine. Centraal op deze tweede zitting stond de vraag of het partiële (onvolledige) DNA-profiel voor de rechtbank bruikbaar bewijsmateriaal is. Op basis van twee onderzoeken bij forensische laboratoria in Rijswijk en Leiden is vastgesteld dat er een kans bestaat van 1 op 6.000 dat het aangetroffen DNA afkomstig is van een andere blanke man.

Om meer zekerheid te krijgen is het onderzochte materiaal opgestuurd naar een laboratorium in Birmingham, Engeland. Tegen de verwachting in lukte het de Britse onderzoekers niet een bruikbaar DNA-profiel te verkrijgen. De advocaat van de verdachte, P. Doedens, slaagde er gisteren echter niet in twee door hem als getuigen-deskundigen opgeroepen Britse onderzoekers zover te krijgen het Nederlandse onderzoek daarom als ondeugdelijk te kwalificeren. ,,Ons onderzoek voegt niets toe aan het Nederlandse onderzoek, maar doet daar ook niets aan af'', aldus geneticus Whittaker.

Op verzoek van de advocaat-generaal heeft het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) deze week nogmaals in haar DNA-bestand gezocht naar overeenkomstige profielen. Het NFI-bestand is sinds het eerste onderzoek in deze zaak, in oktober 1999, meer dan verdubbeld in omvang.

Naast het al bekende profiel van Martin C. kwam nog een tweede DNA-profiel overeen met het partiële profiel. Het stamt van een verkrachtingszaak uit 1991 en is ook afkomstig van C. Hij werd destijds in die zaak vrijgesproken, omdat het DNA-materiaal op onrechtmatige wijze was verkregen. Als bewijsmateriaal in andere zaken mag het wel worden gebruikt.

De zaak-Jansons zal over twee weken worden voortgezet. C. vertelde gisteren dat hij dan vragen van de rechter zal gaan beantwoorden.