Decadent rijden

Amerikaanse automobilisten zijn verveeld geraakt met energiebesparing. Ze kopen massaal grote jeeps om de jungle van de stad te trotseren. Dankzij honderden miljoenen aan verkiezingsbijdragen van de auto-industrie zijn ze uitgezonderd van milieuwetgeving. Dergelijke Incredible Hulk-cars met vierwielaandrijving zijn twintig procent van de auto-aankopen. En daarmee is alle energiebesparing tenietgedaan. Door de jeep is het gemiddelde brandstofgebruik van Amerikaanse auto's teruggevallen tot het niveau van 1980, toen de straten nog waren gevuld met zacht wiegende acht-cilinders.

President Bush beschouwt de speelse energieverspilling als ,,nationaal belang'' en heeft het Kyotoverdrag tegen het broeikaseffect terzijde geschoven. Overal zoekt hij olie. Volgens Harper's Magazine leveren de aan te boren natuurgebieden van Alaska minder olie op dan het meergebruik van deze jeeps. Amerika neemt meer dan een kwart van de wereldwijde broeikasgas-uitstoot voor zijn rekening maar heeft die emissies hard nodig. Voor decadente automobilisten.

    • Maarten Huygen