De toekomst van de sociale zekerheid

Een eeuw geleden introduceerde minister Lely in de Tweede Kamer de Ongevallenwet, die arbeiders beschermde na letsel op het werk. Daarmee was de eerste steen gelegd van het bouwsel van de sociale zekerheid in Nederland. In samenwerking met het CTSV (College Toezicht Sociale Zekerheid) organiseert NRC Handelsblad een prijsvraag onder lezers over de toekomst van de sociale zekerheid, die in de loop van die eeuw onder zware druk is komen te staan.

U kunt reageren op één van de volgende stellingen:

AOW: In deze tijden van vergrijzing én welvaart moet de AOW-premie worden verdubbeld.

WAO: Werkgevers misbruiken de WAO om zich te ontdoen van veeleisende (veelal vrouwelijke) en lastige werknemers.

WW: Wie in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt werkloos is, heeft dat aan zichzelf te wijten.

Ons stelsel van sociale zekerheid is nog steeds te ruimhartig.

De inzendingen worden beoordeeld door een jury bestaande uit oud-minister van Sociale Zaken Bert de Vries (CDA), PvdA-Kamerlid Sharon Dijksma, secretaris sociale zaken Trees Snelders van de VNO-NCW, CNV-voorzitter Doekle Terpstra en NRC Handelsblad-redacteur Herman Staal.

Inzendingen mogen maximaal 700 woorden lang zijn; per inzending kunt u één stelling behandelen. Als u over meer dan één stelling wilt schrijven dient u meer dan één inzending in te sturen.

Uw inzending moet uiterlijk 26 mei binnen zijn. Stuur die óf per e-mail naar zctsv@nrc.nl óf naar NRC Handelsblad, Zaterdags Bijvoegsel, CTSV-prijsvraag, Postbus 8987, 3009 TH Rotterdam. Vermeld duidelijk uw naam, adres en woonplaats, ook als u per e-mail inzendt. Inzendingen worden niet geretourneerd; over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

De prijs is tweeledig. De winnende inzendingen worden gepubliceerd in het Zaterdags Bijvoegsel van 9 juni, de zaterdag vóór het congres waarmee het CTSV op 14 en 15 juni in de Ridderzaal het honderdjarig bestaan van de sociale zekerheid viert. De winnaars worden op dat congres uitgenodigd en ontvangen een attentie uit handen van minister Vermeend van Sociale Zaken.