CAO-kleinmetaal `achterhaald'

De CNV Bedrijvenbond wil in gesprek met bonden en werkgevers over de CAO voor de kleinmetaal. Volgens de bond is een grote CAO voor de 400.000 fietsenmakers, installateurs, zilversmeden en andere beroepen in de metaaltechniek wellicht achterhaald. Bij de FWM (de Federale Werkgeversorganisaties Metaaltechniek) zijn 13 brancheverenigingen aangesloten. De achterban van de CNV-bond meent dat het beter zou zijn als per branchevereniging een CAO wordt afgesloten. ,,Door de gehele bedrijfstak in één CAO te verpakken zijn de onderlinge verschillen tussen de diverse werkgeversorganisaties pijnlijk duidelijk geworden'', zo stelde de CNV-bond gisteren.