Burgemeester Mans

In het Hollands Dagboek (Z, 24 maart) verschaft de heer Jan Mans ons inzicht in zijn `diepere roerselen' gedurende de week vanaf 14 maart.

Daartoe behoorde in elk geval niet enige introspectie naar de (enig relevante) kwestie van politieke verantwoordelijkheid. Dat is blijkbaar bij deze bestuurder een `non-issue', zelfs toen twee van zijn wethouders vertrokken.

De heer Mans die van zichzelf vindt dat hij de koninklijke weg heeft bewandeld, laat in zijn dagboek alleen medestanders figureren. Is er dan in de verslagweek echt niemand geweest die hem eens heeft bekritiseerd of zelfs alleen maar de rol van duivelsadvocaat heeft gespeeld ?

De heer Mans veroorlooft zich her en der een sneer naar NRC Handelsblad of naar de pers. Maar ja, die waren kritisch over hem.

De poverheid van 's mans (bestuurlijk) denken werd al vermoed, maar is nu door hemzelf in het Hollands Dagboek overduidelijk gedemonstreerd.

    • H. Jansen Oss