Bridger Tammens vrijgesproken

Topbridger Kees Tammens, onlangs bestraft voor het moedwillig weggeven van punten op het ING Bank Topcircuit, is door de Commissie van Beroep van de Nederlandse Bridge Bond vrijgesproken. De beroepscommissie kwam tot deze uitspraak wegens de door de bond gemaakte vormfouten. Wel staat het de bond vrij de zaak opnieuw aan te kaarten bij haar Straf- en Tuchtcommissie.