Aidspanel Zuid-Afrika komt er niet uit

Een controversieel onderzoek in opdracht van de Zuid-Afrikaanse regering over het verband tussen het hiv-virus en aids mislukt. Een deskundigenpanel, dat een miljoen gulden kostte, kwam deze week met een rapport, waarin volgens critici ,,niets nieuws'' staat.

President Thabo Mbeki installeerde het panel vorig jaar, omdat hij in navolging van een zeer kleine groep internationale wetenschappers betwijfelde of het hiv-virus de veroorzaker van aids is. Maar in plaats van de beoogde toenadering tussen voor- en tegenstanders van `het verband', leverde het onderzoek niets op. De 13 pagina's advies aan de regering zijn verdeeld over de twee partijen, wat de ene adviseert spreekt de andere weer tegen. Zo is de groep wetenschappers die van mening is dat hiv niet tot aids leidt fel tegen het laten testen van mensen. ,,Aids zou meteen verdwijnen als de testen zouden worden verboden'', stelt een representant van de groep, Dr. David Rasnick. Het andere kamp redeneert dat het testen juist van groot belang is om de omvang van de epidemie te kunnen vaststellen. Panellid James McIntyre, van de Universiteit van de Witwatersrand, aanhanger van `het verband', zei dat een jaar van delibereren volkomen overbodig is geweest.

President Mbeki baarde vorig jaar groot opzien door zijn volharding dat aids niet voortvloeit uit het hiv-virus. Zuid-Afrika is uitgerekend het land met het hoogste aantal dragers van het virus (4,7 miljoen) ter wereld. Vorig jaar stierven 250.000 Zuid-Afrikanen aan de gevolgen van aids. Niettemin werden op instigatie van Mbeki in staatsziekenhuizen medicijnen die het hiv-virus onderdrukken verwijderd, omdat de president van mening was dat het om een ,,onschuldig virus' gaat.

Mbeki's minister van gezondheidszorg, Manto Tshabalala-Msimang, was wel overtuigd van het causale verband tussen hiv en aids, maar zij moest op last van de president haar mening voor zich houden. Tshabalala-Msimang draaide gisteren in een reactie op het aidspanel de redenatie diplomatiek om. ,,Er is geen bewijs dat het hiv-virus niet tot aids leidt, aldus de bewindsvrouw.