Zuiden niet besmet met MKZ-virus

De dreiging van mond- en klauwzeer in de varkensrijke provincies Noord-Brabant en Limburg is geweken. Dat heeft minister Brinkhorst (Landbouw) gisteren meegedeeld.

Tests hebben uitgewezen dat bij verdachte bedrijven in Sprang-Capelle en Berghem in Brabant geen sprake is van de veeziekte. Het ministerie blijft ervan uitgaan dat de ziekte naar Nederland is gekomen met de Ierse kalveren die via de Franse Mayenne en het bedrijf Sprang naar onder meer Oene zijn vervoerd. Volgens het ministerie zijn Sprang en Brabant ,,met enorm veel geluk'' aan MKZ ontsnapt. Brinkhorst sprak gisteren van ,,een grote opluchting''.

Brinkhorst staat vanaf zaterdagmorgen middernacht in alle provincies weer het vervoer toe van varkens naar de slachterijen en van biggen naar varkensmesterijen. LTO-Nederland had daar de afgelopen weken op aangedrongen wegens de groeiende welzijnsproblemen in de overvolle stallen. Varkens gingen elkaar te lijf en dreigden volgens LTO-voorman C. van Gisbergen in ongezonde provisorische hokken te moeten worden ondergebracht.

In de afgesloten gebieden rond de besmettingshaarden in Oene en Kootwijkerbroek blijft het strenge vervoersverbod voor varkens wel van kracht. Daarbij gaat het om het afgesloten gebied `Groot-Oene' tussen Apeldoorn, Zwolle en Deventer, waar al het vee preventief wordt ingeënt, en een zone van twaalf kilometer rond de MKZ-haard in Kootwijkerbroek. Brinkhorst is met de Europese Commissie in overleg getreden over een opkoopregeling voor de overtollige varkens in deze gebieden.

Brinkhorst verontschuldigde zich gisteren voor de lange periode, meer dan twee weken, die de uitslag van de tests in Sprang en Berghem op zich liet wachten. Nadat eerder bij geiten in Sprang door een dierenarts klinische verschijnselen van MKZ waren gemeld, kwamen lange tijd onduidelijke uitslagen van tests. Uiteindelijk bleken alle officiële tests negatief, meldde Brinkhorst gisteren. De minister sprak van ,,een grote opluchting dat een gigantisch varkensgebied niet door MKZ geraakt is.''

Het ministerie heeft het Mayenne-spoor nog niet aangemeld bij de Europese Commissie als officiële bron van de besmetting. Europees Commissaris voor de Landbouw Franz Fischler vindt de onduidelijke herkomst van de ziekte in Nederland ,,verontrustend'', zei hij deze week in NRC Handelsblad. Volgens de viroloog S. Barteling moet het ministerie er nu rekening mee houden dat MKZ Nederland is binnengebracht door een tot nu toe onbekende bron. Van de drie boerderijen in Oene, Sprang-Capelle en Beesd waar de Ierse kalveren zijn heengebracht, is de ziekte alleen aangetoond in Oene, waar zij zich het eerst ontwikkelde bij geiten. Vorige week verklaarde dierenarts R. Schuurmans uit Epe, die de ziekte voor het eerst aantrof in Oene, is de ziekte op de boerderij in Oene mogelijk verspreid door een bezoeker uit het buitenland. Schuurmans noemde het ,,hoogst onwaarschijnlijk'' dat de ziekte via de kalveren is binnengekomen.

Vervoer alleen in zones

Het ministerie van Landbouw heeft het land gisteravond opgedeeld in zes verschillende compartimenten. Vijf gebieden worden beschouwd als vrij van mkz. Varkens mogen alleen bínnen de compartimenten worden vervoerd naar slachthuizen en mestbedrijven. Dierlijke producten als melk mogen onder ontsmettingsvoorwaarden uit de mkz-vrije gebieden worden geëxporteerd. Voor export uit Brabant moet nog toestemming van Brussel komen.

Het openbaar ministerie in Zwolle heeft de Algemene Inspectiedienst (AID) gevraagd een onderzoek in te stellen naar de manier waarop een kudde Schotse Hooglanders in de buurt van Olst is omgebracht. De 41 dieren werden afgemaakt nadat op een nabijgelegen boerderij in Fortmond MKZ was vastgesteld. De Schotse Hooglanders zouden hierbij onnodig hebben geleden.

Brinkhorst kondigde gisteren de instelling aan van een Commissie Dierenwelzijn die gevraagd en ongevraagd adviezen kan indienen. Verder komt er een commissie onder leiding van SER-lid Wijffels dat het toekomstbeeld voor de veehouderij na de MKZ-crisis moet schetsen. Voor 1 mei verwacht Brinkhorst het eerste advies.

De Dierenbescherming heeft vandaag vergeefs gevraagd het oormerken van gevaccineerde dieren snel te stoppen. De president van de rechtbank in Den Haag heeft de uitspraak van een kort geding hierover vastgesteld op volgende week donderdag. ,,Dan is het massaal vaccineren van dieren in de Noord-Veluwe klaar'', verwacht een woordvoerster.