Zorreguieta welkom

De vader van Máxima Zorreguieta is ook na het huwelijk van zijn dochter met kroonprins Willem-Alexander niet zonder meer welkom bij openbare en officiële gebeurtenissen. Regering en Tweede Kamer leggen zich echter niet op voorhand vast wanneer hij moet wegblijven.

Premier Kok onderstreepte gisteren in de Kamer dat er geen `spoorboekje' geldt voor gebeurtenissen waarbij Jorge Zorreguieta niet gewenst is. Een minderheid had eerder betoogd dat de afwezigheid van Zorreguieta `een precedent' schiep voor andere officiële gebeurtenissen.

Die minderheid, de fracties van PvdA, D66 en GroenLinks, legde zich neer bij de toezegging van Kok dat de premier per geval een afweging zal maken en daarbij nadrukkelijk rekening houdt met de gevoelens in de samenleving. Zorreguieta is, zei Kok, zonder meer welkom bij familiegebeurtenissen met een privé-karakter.

Kok kreeg veel waardering voor de voorbereiding van de verloving. Een Kamermeerderheid oordeelde dat de regering de Toestemmingswet voor het voorgenomen huwelijk van Willem-Alexander kan indienen. Alleen de fractie van de SP en de D66'ers Van Walsem en Giskes stemden tegen.