Zimbabwe: vrije media onder vuur

Drie journalisten van de enige onafhankelijke krant in Zimbabwe, The Daily News, zijn gisteren ondervraagd door de politie. Zij worden beschuldigd van smaad. Volgens redacteur Geoff Nyarota is de beschuldiging onderdeel van een ,,voortdurende'' regeringscampagne tegen de onafhankelijke pers. Woensdag werd de vrijheid van onafhankelijke radio- en televisiezenders per wet ingeperkt: omroepvergunningen voor onafhankelijke radio- en televisiestations kunnen elk moment weer ingetrokken worden. Donaties uit het buitenland zijn verboden en lokale zenders mogen geen politieke onderwerpen ter sprake brengen.