Subsidie voor satelliet Galileo

De Europese Unie reserveert 100 miljoen euro (ruim 220 miljoen gulden) voor de ontwikkeling van Galileo, een satellietsysteem voor verkeersnavigatie. Het project kost in totaal 7 miljard gulden, waarvan de helft door het bedrijfsleven moet worden betaald. Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië stellen dat als voorwaarde. Als de private bijdragen op tijd worden toegezegd kan het project in december beginnen, anders wordt het afgeblazen.