Ramsj

Christopher Walker (ed.): Astronomy before the telescope. Gebonden, St.Martin's Press 1996, van ƒ129,60 voor ƒ39,90. Scheltema Holkema Vermeulen Amsterdam. Donner Rotterdam.

Prachtig uitgegeven boek waaraan ruim vijftien internationale experts meewerkten. Onderwerp is de astronomie van vóór de uitvinding van de telescoop in 1609, met aandacht onder meer voor de gebruikte instrumenten, de invloed op de astronomie van ontwikkelingen in de wiskunde, en de raakvakken met kosmologie en astrologie. En dat alles wereldwijd beschouwd: van Mesopotamië en het oude Egypte tot aan de Maya's, prehistorisch Europa en de Renaissance (Kepler en Copernicus).

Een index en een verklarende woordenlijst besluiten het standaardwerk.

    • Henk Lagerwaard