Prijspeil nog verder gestegen

De inflatie in Nederland is in maart verder gestegen, tot 4,6 procent op jaarbasis. Daarmee heeft Nederland nog steeds het hoogste inflatiecijfer in de Europese Unie.

Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen gemeld. Met het cijfer van 4,6 procent over de maand maart zet de inflatie zijn scherpe opwaartse beweging voort. In januari steeg de inflatie al naar 4,2 procent, om in februari verder op te lopen naar 4,5 procent. Voor een deel is de hoge inflatie van dit jaar te wijten aan de verhoging van het hoge btw-tarief van 17,5 procent naar 19 procent, en enkele andere eenmalige effecten in 2001. Maar de cijfers van vanmorgen gaven aan dat de geldontwaarding ook zonder die effecten veel hoger uitpakt dan verwacht. Analisten hadden gerekend op 4,2 procent inflatie over maart.

Het CBS rapporteerde vanmorgen dat de prijsstijgingen over een breed front plaatsvinden. Met name de prijs van voedingsmiddelen loopt sterk op, met een stijging van 6,8 procent op jaarbasis. Groenten waren in maart 13,6 procent duurder dan vorig jaar, en 8,5 procent duurder dan in februari. De prijs van vlees steeg met 8,8 procent op jaarbasis, en met 2,3 procent op maandbasis. Ook de prijzen van meubels, stoffering en huishoudelijke apparaten gingen met 5,5 procent flink omhoog.

Het effect van de vorig jaar opgelopen olieprijs had een tweezijdige werking op de inflatie in maart. Enerzijds is de prijsstijging van autobrandstoffen goeddeels voorbij, met in maart een stijging op jaarbasis van 3,2 procent en op maandbasis van 0,8 procent. Anderzijds worden prijsstijgingen met name voor aardgas met vertraging doorgevoerd, en werken die nu pas goed in op de inflatie. De prijs van elektriciteit, gas en andere brandstoffen in en om het huis, ging in maart met 17,5 procent op jaarbasis omhoog.

Berekend volgens de geharmoniseerde Europese methodiek, die afwijkt van de nationale berekeningsmethode, bedroeg de inflatie 4,9 procent in maart. Dat is even veel als in februari, toen Nederland samen met Portugal de hoogste inflatie in de Europese Unie had. De gemiddelde inflatie van alle landen die de euro hebben ingevoerd, ligt op 2,6 procent. Van de euro-landen had Frankrijk in februari geen inflatie van slechts 1,4 procent. Buiten het eurogebied heeft het Verenigd Koninkrijk de laagste inflatie, van 0,8 procent.