Politiebond: meer militairen inzetten

De politievakorganisatie ACP vindt de inzet van politiemensen bij de mond- en klauwzeercrisis te zwaar worden. Zij bepleit daarom de inzet van meer militairen. De ACP stelt dat reguliere politietaken door de MKZ-crisis in het gedrang komen. Dat kan problemen veroorzaken bij evenementen als Koninginnedag. Bovendien maken de agenten die voor de MKZ-crisis worden ingezet lange dagen. Ze draaien tijdelijk 12-uursdiensten, maar zijn soms wel 16 of 18 uur van huis, omdat ze ver moeten rijden.