Pas verschenen: Non fictie

Van decor naar design. Kunstenaars in de Goudse Aardewerkindustrie 1898-1940. Waanders/Museum het Catharina Gasthuis, Gouda, 119 blz. ƒ29,50 (pbk)

Van decor naar design gaat in op de ontwikkeling van de verschillende plateelbakkerijen van Gouda. Rijk geïllustreerd, met bijdragen van Hans Vogels, Friggo Visser en Ilise Huijberts. Het is uitgegeven ter gelegenheid van een tentoonstelling onder dezelfde titel, die tot 10 juni in Museum het Catharina Gasthuis te Gouda wordt gehouden.