Oranje-partij zegeviert in Kamer

Premier Kok kreeg gisteren bijna Kamerbrede steun om de toestemmingswet voor het huwelijk van de kroonprins in te dienen.

De Oranje-partij in de Tweede Kamer telde gisteren veel aanhangers.

Met overgrote meerderheid en zonder het premier Kok ook maar één moment moeilijk te maken, gaf de Tweede Kamer de regering gisteren groen licht om de toestemmingswet voor het huwelijk van de Prins van Oranje met Máxima Zorreguieta in te dienen.

Van een echt debat was nauwelijks sprake. Kok, die eerder vertrouwen kreeg voor het voorbereiden van de verloving, mocht aan veel gevoelige vragen voorbij gaan. Achter het pantser van zijn ministeriële verantwoordelijkheid verborg hij wat was gebeurd als vader Zorreguieta per se naar het voorgenomen huwelijk van zijn dochter had willen komen.

Ook liet de premier in het midden of het constitutioneel vreemd was dat Willem-Alexander zijn vriendin Máxima in januari van dit jaar al een huwelijksaanzoek deed, terwijl de regering nog volop verwikkeld was in het vinden van een formule om haar vader, wegens diens rol in het Videla-regime, weg te houden bij het huwelijk. Na het constitutionele zwijgen van de premier drong de Kamer niet aan op meer helderheid.

Verder liet Kok de vraag open hoe de regering, of liever hoe hijzelf, zal omgaan met bezoeken van Jorge Zorreguieta die méér zijn dan een privé-bezoek. Kok vroeg de Kamer hier opnieuw om vertrouwen dat hij, of zijn opvolger, hier in alle gevallen gewetensvol mee om zal gaan. De Kamer nam daar andermaal genoegen mee. Eerder met een glimlach dan met een opgeheven vinger hield PvdA-fractieleider Melkert de premier voor dat hij daarmee wel door zijn vertrouwensquotum heen was.

Dezelfde Melkert legde als voorzitter van de grootste Kamerfractie de loper uit voor de regering om een toestemmingswet voor het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima in te dienen. Melkert diende, met de steun van alle andere fracties (behalve de SP) een motie in, die uitsprak dat de Kamer indiening van de toestemmingswet `met belangstelling tegemoet ziet'. Formeel gezien een wezenloze motie. Meer een feestelijk welkom voor het jonge paar.

De Oranje-gezindheid nam gisteren grote vormen aan in de Kamer. VVD-fractieleider Dijkstal, die vooral vond dat de Kamer verplicht was om hier zeer terughoudend te debatteren, deed dat zelf met de versierselen van zijn koninklijke onderscheiding op zijn revers.

CDA-fractieleider De Hoop Scheffer, die eerder Kok nog gebrek aan regie verweet, opereerde zonder versierselen, maar met veel steunbetuigingen. En D66-voorman De Graaf, een jaar geleden nog de ferme pleitbezorger van een staatshoofd met louter protocollaire bevoegdheden, kwam eveneens met royale felicitaties. Al moest hij tegelijk ook meedelen dat twee van zijn fractiegenoten hun instemmming niet konden geven.

De fractie van de SP (5 zetels) is principieel tegen de monarchie, maar verpakte gisteren haar bezwaren in een ingewikkelde procedurele stellingname. Kamerlid Kant, in het debat boodschapper van de afwezige fractie- en partijleider Marijnissen, kondigde aan dat de SP niet zal deelnemen aan het debat over de toestemmingswet. Tegenstemmen wil de partij niet, want een huwelijk tussen twee mensen, daar wil de SP niet tussen komen.

,,U bent er straks even niet'', constateerde PvdA-fractieleider Melkert enigszins bits. Het waren de enige harde woorden die gisteren vielen.

    • Kees van der Malen