Museum fotografie tijdelijk in Fodor

Het Fotografie Museum Amsterdam (FMA) wordt tijdelijk gevestigd in het pand van het opgeheven Vormgevingsinstituut, voordien museum Fodor. Dit zegt Manfred Heiting, fotoverzamelaar en bestuursvoorzitter van het FMA.

Volgens Heiting die ruim een jaar geleden door de Amsterdamse cultuurwethouder Saskia Bruines gevraagd werd de bestuurlijke leiding van het toekomstige museum op zich te nemen, is met de gemeente `principeakkoord' gesloten over de huisvesting. ,,Het is enkel nog een kwestie van details en een officiële goedkeuring.'' Heiting verwacht in de loop van volgend jaar het pand te kunnen betrekken. Wel gaat hij er vanuit dat de vestiging in het voormalige Vormgevingsinstituut/Fodor een tijdelijke zal zijn. Op termijn moet het FMA zijn definitieve plek vinden in het huidige Sweelinckconservatorium aan de Van Baerlestraat.

Het is de bedoeling dat het nieuwe fotomuseum zich al dit jaar voor het eerst zal presenteren, aldus Heiting. ,,Een groots opgezette tentoonstelling in een tijdelijke locatie zoals de Beurs van Berlage ligt dan het meest voor de hand.''

De oprichting van het FMA (voorlopig budget: 800.000 gulden per jaar) komt voort uit de discussies over de besteding van het Wertheimer-legaat. Dit legaat van 22 miljoen gulden werd in 1997 door de jurist en fotoliefhebber Hein Wertheimer nagelaten aan het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBCf) voor de oprichting van een fotografiemuseum.

Ook het beoogde beeldinstituut Las Palmas in Rotterdam werd opgericht om dit legaat in de wacht te slepen. Na een aanvankelijke keuze voor een museum in Amsterdam besloot het PBCf uiteindelijk dat verschillende fotomusea een beroep op bijdragen uit het legaat konden doen.

Behalve op presentatie zal het FMA zich ook richten op collectievorming. De aandacht zal daarbij vooral uitgaan naar hedendaags werk. Heiting: ,,Je moet dan niet zozeer denken aan kunst maar vooral aan reclame, journalistiek en mode. De geschiedenis van de fotografie is net als de hedendaagse fotokunst onbetaalbaar geworden. Maar collectioneren is vooruit zien. Als je nu werk koopt van jonge onbekende fotografen, bezit je op termijn een prachtige collectie.''

    • Eddie Marsman